Održan sastanak guvernera centralnih banaka Crne Gore i Mađarske


13/01/2023

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas u Budumpešti sa guvernerom Centralne banke Mađarske Györgyem Matolcsyem.

Tokom bilateralnog sastanka bilo je riječi o stanju u finansijskom i bankarskom sistemu Crne Gore i Mađarske, izazovima sa kojima se suočavaju centralne banke, i njihovim mogućim rješenjima. Na sastanku je konstatovano da regionalna saradnja danas dobija još vise na značaju, jer je kroz partnerski odnos i uzajamnu podršku, lakše suočavanje sa poteškoćama.


Guverner Žugić zahvalio je na učešću Centralne banke Mađarske u programima tehničke pomoći koji se finansiraju iz pretpristupnih sredstava Evropske unije, a posebno u “Programu za jačanje kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana u cilju njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka”, u okviru kojeg centralne banke zemalja Zapadnog Balkana mogu razmjenjivati iskustva sa svojim evropskim kolegama. Cilj programa je usklađivanje standarda, odnosno podrška pripremi centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka. Guverner György Matolcsy naglasio je da je proširenje Evropske unije prema Zapadnom Balkanu naročito važno za Mađarsku, te će stoga Centralna banka Mađarske rado pružiti stručnu pomoć centralnim bankama tih država.


Na današnjem sastanku dogovorena je i tehnička podrška Centralne banke Mađarske, u cilju razmjene iskustva i znanja za unapređenje alata za razvoj srednjih, malih i mikro preduzeća, kao najvažnijeg dijela crnogorske ekonomije.