Održan radni sastanak sa predstavnicima poslovnih banaka


27/12/2019

Danas je u Centralnoj banci Crne Gore održan radni sastanak sa predstavnicima poslovnih banaka na kome se razgovaralo o predstojećim aktivnostima na planu implementacije nezavisne procjene kvaliteta aktive (AQR-a) bankarskog sektora u Crnoj Gori.

U uvodnom izlaganju, guverner Žugić je saopštio da je CBCG započela sa pripremama za implemenaciju AQR-a, kao najefikasnijeg prudencionog instrumenta za procjenu kvaliteta aktive banaka. U tom pravcu, nedavno je raspisan tender za izbor konsultanta CBCG koji će biti zadužen za implementaciju procesa AQR-a u skladu sa ECB Priručnikom iz 2018. „Sa ciljem da obezbijedimo najviši nivo transparentnosti i kredibilnosti procesa, definisani su strogi kriterijumi sa namjerom da se izabere i angažuje reputabilni međunarodni konsultant“, istakao je guverner Žugić i zahvalio se predstavnicima banaka na iskazanom interesovanju za kvalitetnu realizaciju ovog značajnog projekta.


U nastavku sastanka bilo je riječi o konkretnim aktivnostima planiranim za narednu godinu i dinamici njihove realizacije. Predstavnici CBCG odgovarali su na pitanja predstavnika banaka, sa namjerom njihovog blagovremenog informisanja i što adekvatnije pripeme za predstojeće aktivnosti.


S obzirom da je riječ o projektu koji je izuzetno zahtjevan sa aspekta finansijskih i stručnih kapaciteta, dogovorena je tijesna koordinacija i saradnja između CBCG i banaka, kao i razmjena iskustava između pojedinačnih banaka.