Nastavljeni razgovori o odobravanju garancije za razvojnu politiku


14/04/2019

Delegacija Crne Gore koju predvode guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović nastavila je učešće na proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.


Delegacija je učestovala na regionalnoj radionici koju je organizovao direktor Evropskog odjeljenja MMF-a Pol Tomsen. Na radionici su prezentovane makroekonomske tendencije u Evropi. Konstatovano je da se očekuje nešto slabiji rast nego prethodne godine, ali da su makroekonomski fundamenti i dalje zadovoljavajući. Poseban segment radionice se odnosio na neefikasnost državnih preduzeća.


Na sastanku sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu  i Centralnu Aziju Sirilom Milerom nastavljeni su razgovori o odobravanju druge garancije za razvojnu politiku. Konstatovano je da je Crna Gora postigla progres u fiskalnoj i finansijskoj sferi i izraženo je očekivanje da bi se ovaj aranžman mogao odobriti krajem tekuće ili početkom sljedeće godine. Razgovarano je i o projektima u Crnoj Gori, koje finansira Svjetska banka, a koji su u toku.


Na sastanku sa Polom Tomsenom, direktorom Evropskog odeljenja MMF-a, konstatovano je da je CBCG odabrala adekvante prioritete za naredni period: unapređenje supervizije, mjere prevencije pranja novca i jačanje i modernizacija platnog sistema. Ministar finansija Darko Radunović je istakao fiskalne pokazatelje za prethodnu godinu i projekcije na srednji rok. Naveo je da su u prva dva mjeseca ove godine povećani prihodi budžeta za 18,5% u odnosu na isti period prethodne godine i da su nastavljene strukturne reforme, naročito one od važnosti za dobijanje druge garancije za razvojne politike.


Na sastanku sa izvršnim direktorom Holandsko-belgijske konstituence u MMF-u Antonijem Delanojem razmotren je makroekonomski ambijent u Crnoj Gori, stanje u bankarskom sistemu i mjere fiskalne konsolidacije. Delegacija je informisala Delanoja da, uprkos rješavanju problema u malim nesistemskim bankama, indikatori poslovanja su unaprijeđeni, što je doprinijelo očuvanju kreditnog rejtinga. 


Sa izvršnim direktorom Holandske konstituence u Svjetskoj banci Kunom Davidseom delegacija je razgovarala o programima tehničke pomoći i izazovima u realizaciji projekata koje finansira Svjetska banka.