Nastavak godišnjeg sastanka Konstituence u Tivtu


26/05/2023

Dostizanje i očuvanje ekonomske stabilnosti u uslovima visoke inflacije i brojnih eksternih rizika, kao i  pitanje migracija u kontekstu njihovog uticaja na ekonomski razvoj u zemljama porijekla i zemljama prihvata izbjeglica, bile su ključne teme o kojima se diskutovalo tokom drugog dana godišnjeg sastanka Belgijsko-holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji se održava u Tivtu, a čiji su domaćini Ministarstvo finansija i Centralna banka Crne Gore. Na sesijama posvećenim ovim temama govornici su, uz ministre finansija i guvernere centralnih banaka zemalja članica Konstituence, bili predsjednik Banke Holandije Klas Not, direktor Odjeljenja za Evropu u MMF-u Alfred Kamer i direktor u Svjetskoj banci Ksavijer Deviktor.

U okviru ovog značajnog događaja koji je okupio predstavnike monetarne i fiskalne vlasti 16 zemalja članica Konstituence, crnogorska delegacija na čelu sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem i guvernerom CBCG Radojem Žugićem održala je bilateralni sastanak sa visokim zvaničnicima Svjetske banke - Antonelom Basani, potpredsjednicom za Evropu i Centralnu Aziju Alfonsom Garsija Morom, potpredsjednikom Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Koenom Davidseom, izvršnim direktorom.


Guverner Žugić upoznao je predstavnike Svjetske banke sa aktuelnom situacijom u bankarskom sektoru Crne Gore, prezentujući najnovije podatke o ključnim pokazateljima poslovanja banaka koji bilježe istorijski najpovoljnije vrijednosti izuzev kamatnih stopa koje su u blagom porastu, što je posljedica visoke inflacije i rasta Euribora kao referentne kamatne stope. Guverner je zahvalio na podršci koju Svjetska banka pruža CBCG kroz realizaciju više projekata tehničke pomoći usmjerenih na uvođenje sistema instant plaćanja, modernizaciju platnog sistema, pripremu Zakona o digitalnoj imovini i izradu nacionalnog fintek sandboksa. 


Ministar Damjanović govorio je o najnovijim makroekonomskim i fiskalnim pokazateljima i trendovima rasta koje crnogorska ekonomija bilježi u prvom dijelu godine, kao i planovima buduće saradnje sa Svjetskom bankom. Upoznao je potpredsjednicu Basani sa nedavno usvojenim rebalansom budžeta koji, kako je ministar istakao, predstavlja verifikaciju napora tima Ministarstva finansija i Vlade da, kroz oprezno i konzervativno planiranje i sprovođenje fiskalne politike, osnaži prihodnu stranu budžeta i projektuje deficit u okvirima dozvoljenih mastrihtskih limita, te postupno smanjuje nivo javnog duga i potrebu za zaduživanjem. 


Govoreći na temu intenzivne i uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, sagovornici su se osvrnuli i na pripremne aktivnosti za ugovaranje kredita Svjetske banke za razvojne politike (DPL), koje sadrže agendu reformskih mjera u domenu snaženja makroekonomske stabilnosti i fiskalne otpornosti, kao i podizanja ekoloških standarda poslovanja. U tom kontekstu, zajednički je ocijenjeno da su preduslovi aranžmana, a koji su u nadležnosti Ministarstva finansija, najvećim dijelom i ispunjeni, što se očekuje i od drugih institucija koje su uključene u proces.

 

Na marginama skupa, guverner Žugić imao je sastanak sa Klasom Notom, predsjednikom Banke Holandije, na kome je potvrđeno da dvije banke imaju veoma uspješnu dugogodišnju saradnju, posebno u dijelu snaženja kapaciteta u oblasti supervizije, sprečavanja pranja novca, interne revizije i trezorskog poslovanja. Kroz ove i druge modalitete saradnje sa Bankom Holandije, istakao je guverner Žugić, Crna Gora kontinuirano unapređuje institucionalni okvir i prilagođava ga najvišim standardima evropskog centralnog bankarstva.


Centralna banka Crne Gore


Ministarstvo finansija