Nastavak aktivnosti na realizaciji pilot projekta nacionalnog stabilecoina


26/07/2023

U cilju nastavka aktivnosti na realizaciji pilot projekta nacionalnog stabilecoina, odnosno stabilne valute (CBDC) u Crnoj Gori, predstavnici američke kompanije Ripple borave u Crnoj Gori, 25. i 26. jula ove godine.


U okviru pomenute posjete, ekserti Ripple-a održali su dvije edukativne radionice, na teme Asset tokenization i Web3 finance (programmability), kojima su prisustvovali predstavnici pružalaca finansijskih usluga, državnih institucija, privatnog IT sektora i akademske zajednice. Održavanjem ovih radionica zaokružen je niz edukativnih događaja koje su organizovali CBCG i Ripple, a kroz koju su učesnici bili u prilici da se upoznaju sa blockchain tehnologijom i njenim mogućnostima.


Osim pomenutih radionica, u okviru posjete je održano i više radnih sastanaka sa predstavnicima različitih zainteresovanih grupa, na kojima su razmijenjene ideje i definisane liste mogućih kandidata, odnosno “use case”-ova za testiranje stabilne valute u Crnoj Gori.


Glavni cilj pilot projekta jeste da crnogorska administracija, ali i šira javnost, prošire znanja i steknu praktična iskustva u primjeni ovakve vrste digitalne valute, kao i da se sazna više o njenim mogućnostima, ali i o rizicima koje sa sobom nosi, posebno u segmentu njenog uticaja na postojeću regulativu, sajber sigurnost i/ili zaštitu prava i privatnosti krajnjih korisnika.


Učešćem u ovakvim aktivnostima Crna Gora se priključuje velikoj grupi centralnih banaka širom svijeta (93%) koje su, prema nedavnom izvještaju BIS-a za 2022. godinui, u nekom obliku već angažovane u oblasti ispitivanja CBDC-a, a više od polovine od njih izvodi i konkretne eksperimente ili radi na pilot-programima.


iResults of the 2022 BIS survey on central bank digital currencies and crypto: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap136.htm.