Misija MMF-a u posjeti Crnoj Gori


17/06/2019

Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koga predvodi Srikant Seshadri, šef misije ove institucije za Crnu Goru, boravi u Podgorici od 17. do 28. juna, sa ciljem obavljanja redovnih konsultacija po članu IV Statuta MMF-a. Naime, po osnovu navedenog člana, MMF obavlja redovne konsultacije sa svim zemljama članicama.


Prvog dana posjete održan je sastanak predstavnika MMF-a sa guvernerom Centralne banke Crne Gore dr Radojem Žugićem i njegovim saradnicima.

Guverner Žugić upoznao je predstavnike MMF-a sa ključnim trendovima koji karakterišu bankarski sektor Crne Gore. "Od decembra prethodne godine, kada se započelo sa rješavanjem pitanja Atlas i IBM banke, do kraja maja ove godine, svi ključni bankarski parametri bilježe pozitivne tendencije", istakao je guverner Žugić i dodao da je, u pomenutom periodu, aktiva banaka, na nivou sistema, porasla skoro 4%, krediti su zabilježili rast od preko 7%, depoziti su rasli skoro 3%, a kapital iznad 5%. Profitabilnost banaka je, u istom periodu, porasla za skoro 23%.


Guverner je sagovornicima predstavio i aktivnosti koje CBCG provodi na planu unapređenja regulatornog okvira i snaženja supervizije, posebno u segmentu prevencije pranja novca, kao i aktivnosti usmjerene na unapređenje platnog prometa.


Tokom posjete misije biće analizirano i evaluirano ukupno ekonomsko stanje u zemlji i mjere fiskalne i monetarne politike, a takođe će se razgovarati o izgledima i projekcijama za naredni period i obraditi druge relevantne teme.


Nalazi misije biće predstavljeni javnosti 28. juna, kada će biti upriličena zajednička konferencija za medije MMF-a, Ministarstva finansija i CBCG.