Kreditni registar Centralne banke Crne Gore ocijenjen visokom ocjenom od strane Svjetske banke


05/11/2019

U najnovijem izvještaju Doing business-a za 2020. godinu - istraživanju Svjetske banke koje se odnosi na procjenu kvaliteta biznis okruženja 190 zemalja, Crna Gora je  u pod-indikatoru “dobijanje kredita”, koji uključuje i procjenu kvaliteta kreditnog registra Centralne banke Crne Gore, rangirana na visokom 15. mjestu, znatno ispred zemalja u okruženju.  U okviru Doing Business 2020 izvještaja, novost je i da Crna Gora, zajedno sa Novim Zelandom,  izdvojena kao zemlja koja je prva na svjetskom nivou i ima najveći stepen kvaliteta zakonskih rješenja zaštite klijenata (korisnika kredita i zajmodavca). Ovaj indeks mjeri stepen do kojeg zakoni o kolateralu i stečaju i likvidaciji banaka štite prava korisnika kredita i zajmodavca i na taj način olakšavaju proces kreditiranja.


Takođe, Crna Gora u odnosu na OECD razvijene zemlje ima bolju pokrivenost kreditnim registrom (41%  populacije u odnosu na 24,4% populacije), s obzirom da su svi korisnici kredita u Crnoj Gori obuhvaćeni ovim registrom.


Osnov za ovakav značajan rezultat Crne Gore u DB predstavlja stalno unapređenje kreditnog registra CBCG, jedinstvene i standardizovane elektronske baze podataka o kreditnim i drugim zaduženjima lica u Crnoj Gori, formirane na osnovu podataka i informacija koje su obveznici izvještavanja (banke, mikrokreditne finansijske institucije, Investiciono-razvojni fond Crne Gore, društva za lizing i faktoring, banke u stečaju i posebni obveznici izvještavanja) dužni dostavljati Centralnoj banci. 


Kreditni registar je uspostavljen 2006. godine i od tada se kontinuirano razvija i unapređuje, a čime je kvalitet i obuhvat praćenja sistemskih rizika u finansijskom sektoru znatno poboljšan. Tokom posljednje dvije godine Centralna banka Crne Gore je sprovela značajne aktivnosti na unapređenju funkcionisanja Kreditnog registra i poboljšanja kvaliteta usluga koje registar pruža. Osim detaljnog mjesečnog izvještaja o zaduženju klijenta u sistemu, Kreditni registar prikuplja i razmjenjuje  podatke o novoodobrenim plasmanima kao i o izvršenim plaćanjima na dnevnoj osnovi,  čime se postiže dnevna ažurnost podataka o svim plasmanima u sistemu. Kreiran je set novih izvještajnih obrazaca sistemskog karaktera, uključujući i izvještaj o kreditnoj istoriji svakog klijenta ponaosob. 


Svi korisnici kredita u Crnoj Gori su obuhvaćeni registrom. Kreditni registar je u svojoj bazi na kraju 2018. godine imao evidentirana 144.783 lica koja imaju zaduženost po osnovu kredita, lizinga, kreditnih kartica, dozvoljenog minusa po tekućem računu, garancija, akreditiva i ostalih prijavljenih zaduženja. 


Kreditni registar će se i u budućem periodu unapređivati i povećavati spektar i kvalitet informacija koje se razmjenjuju, posebno u dijelu pružanja dodatnih informacija o finansijskim izvještajima kompanija koji su korisnici kredita u Crnoj Gori i informacija o blokiranim preduzećima na izvještajni datum koji se pretražuje.