Guverner Žugić na sastanku Kluba guvernera


26/03/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić učestvuje na 41. sastanku Kluba guvernera zemalja regiona centralne Azije, Crnog mora i Balkana koji se održava od 24. do 26. marta u Istanbulu, Turska. 


Na skupu je bilo riječi o globalnim ekonomskim i finansijskim izgledima zemalja regiona, sa potencijalnim eksternim rizicima i izazovima, te mehanizmima za njihovo prevazilaženje. Ocijenjeno je da, uprkos rastućem populizmu i protekcionizmu, postoje eksterni izazovi, koji se odnose na usporavanje globalnog rasta (posebno najrazvijenijih ekonomija), zatezanje odnosa u dijelu spoljne trgovine, neizvjesnost izazvanu pronalaženjem rješenja za BREGZIT i sl. 


U cilju adekvatnog upravljanja ovim rizicima, koji mogu imati negativan uticaj na finansijske institucije i finansijsko tržište, te time i na finansijsku stabilnost, neophodno je obezbijediti nezavisnost centralnih banaka. Nezavisna centralna banka omogućava korišćenje raspoloživih monetarnih instrumenata na efikasan način, ocijenjeno je na skupu. 


U svom izlaganju, guverner Žugić je naglasio da je ostvaren napredak na planu minimiziranja sistemskih rizika. „Bankarski sektor Crne Gore bilježi kontinuirani pad kamatnih stopa i nivoa loših kredita“, saopštio je guverner CBCG i dodao da Crna Gora u kontinuitetu radi na smanjenju internih rizika, dok eksterni rizici imaju poseban uticaj na male i, posljedično, otvorenije ekonomije kakva je crnogorska.


Klub guvernera zemalja Centralne Azije, Crnomorske regije i Balkana okuplja dva puta godišnje guvernere i druge visoke zvaničnike iz svijeta monetarne politike i finansija u cilju razmjene mišljenja o aktuelnim temama i daljeg unapređenja međusobne saradnje. Članstvo u ovoj prestižnoj organizaciji omogućava CBCG dalje jačanje regionalne saradnje u monetarnoj, finansijskoj i bankarskoj oblasti i uspostavljanje bližih odnosa sa centralnim bankama iz regiona.