Guverner Žugić na regionalnom susretu guvernera u Rovinju


11/06/2021

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić učestvuje na godišnjem susretu guvernera regiona koji se održava u Rovinju, Hrvatska, u periodu 10-11. juna 2021. godine.


Glavne teme ovogodišnjeg skupa odnose se na izazove sa kojima se kreatori monetarnih politika suočavaju u postpandemijskom okruženju.


Guverner Žugić učestvovao je na panelu na kome su razmatrana pitanja uticaja pandemije koronavirusa na ekonomije zemalja regiona, kao i na njihov oporavak. Učesnici panela su diskutovali o antikriznim mjerama za podršku ekonomiji, kao i o procesu postepene normalizacije fiskalne i monetarne politike. Istaknuto je da je veoma važno prilagoditi tempo postepene normalizacije politika dinamici oporavke privrede, kako bi se izbjegle potencijalne neželjene posljedice. 


Tokom panela je konstatovano da su se negativni efekti pandemije najviše osjetili u  ekonomijama koje su bazirane na uslužnim djelatnostima i sa naslijeđenim sektorskim ranjivostima. Učesnici panela su se saglasili u ocjeni da mjere podrške moraju biti adekvatno usmjerene, ka najugroženijim sektorima, ali da se nikako ne smije zanemariti sektor malih i srednjih preduzeća koji je tradicionalno ranjiv na sve šokove zbog svog slabog finansijskog kapaciteta. 


U svom izlaganju, guverner Žugić je prezentovao iskustva Crne Gore na planu saniranja ekonomskih posljedica pandemije. Istakao je da je, zahvaljujući pažljivo definisanim mjerama Centralne banke Crne Gore, kao i dobrim parametrima poslovanja banaka iz pretkriznog perioda, očuvano zdravlje i stabilnost bankarskog sistema, koji će imati glavnu ulogu u dugoročnom oporavku ekonomije koji je pred nama. „Neizvjesnost uslovljena pandemijom i dalje traje, što nas poziva na veliki oprez“, istakao je guverner Žugić i dodao da je potrebno pripremiti plan postepenog i pravovremenog povlačenja mjera, kako bi se minimizirali rizici negativnog uticaja na realni sektor, a takođe i na bankarski sistem.


Guverner je, dalje, istakao da, uz intenziviranje započete imunizacije, treba nastaviti sa podrškom likvidnosti mikro, malim i srednjim preduzećima i posvetiti se povećanju proizvodnih kapaciteta, razvoju ljudskog kapitala i tehnološkom napretku. Takođe, „stalno nadgledanje fiskalnih i rizika u bankarskom sektoru (naročito kreditnog rizika) je od izuzetne važnosti za održavanje finansijske stabilnosti“, saopštio je guverner Žugić.


Godišnji susret guvernera centralnih banaka regiona, koji okuplja guvernere, predstavnike banaka i finansijskog sektora, ima za cilj unapređenje saradnje, razmjenu iskustava i razmatranje aktuelnih izazova u vezi sa ključnim oblastima finansijske stabilnosti.