Guverner Centralne banke Crne Gore primio ambasadora Belgije


29/05/2019

Njegova ekselencija Kunrad Adam nerezidentni ambasador Kraljevine Belgije u Crnoj Gori, sa sjedištem u Beogradu, posjetio je Centralnu banku Crne Gore i sastao se sa guvernerom, dr Radojem Žugićem.

Na iskazano interesovanje ambasadora Adama za makroekonomska kretanja u Crnoj Gori, stanje u bankarskom sektoru i dalje prioritete u radu Centralne banke, guverner Žugić je, u otvorenom razgovoru, prezentovao glavne ekonomske paramatre i ukazao da je Crna Gora prošle godine ostvarila snažan ekonomski rast i da će se, prema prognozama, taj rast nastaviti i u narednom periodu, te da su prepoznate ranjivosti u svim ključnim sektorimaznačajno smanjene.


Prema svim važnim pokazateljima bankarskog sistema, stanje u bankarskom sektoru je stabilno i kontinuirano se unapređuje. Guverner Žugić je posebno istakao da je, nakon uvođenja mjera u dvije banke, očuvana otpornost i zdravlje svih ostalih banaka u sistemu, što se potvrđuje kroz evidentan rast ključnih indikatora, a posebno je važno da su na nivou sistema rasli i depoziti i likvidnost, kao glavni pokazatelji očuvanja povjerenja u bankarski sektor.


Guverner se osvrnuo i na aktivnosti Centralne banke Crne Gore u oblasti evropskih integracija i kao glavni cilj u narednom periodu istakao nastavak dalje harmonizacije regulatornog okvira sa pravom EU, opšte prihvaćenim međunarodnim standardima i najboljom bankarskom praksom. Unutrašnji prioriteti Centralne banke u narednom periodu su i dalje institucionalno i kadrovsko snaženje supervizije, jačanje preventivnih aktvnosti na sprečavanju pranja novca i unapređenje platnog prometa.


Ambasador Adam je iskazao zadovoljstvo rezultatima koje je Centralna banka Crne Gore ostvarila na snaženju bankarskog sistema i najavio dalji nastavak saradnje.