Guverner CBCG sa Udruženjem banaka o mjerama sa ciljem prevencije uticaja korona virusa


16/03/2020

Danas je održan sastanak guvernera CBCG dr Radoja Žugića sa saradnicima i predstavnika svih poslovnih banaka u Crnoj Gori. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Udruženja banaka Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Mladenom Rabrenovićem.

Centralna banka inicirala je današnji sastanak u cilju razmatranja aktuelne situacije koja se odnosi na povećani nivo rizika od pojave korona virusa (COVID-19) u Crnoj Gori i definisanja aktivnosti u pravcu očuvanja finansijske stabilnosti.


Banke su izvijestile da se, u skladu sa preporukama  Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje, preduzimaju sve preventivne mjere usmjerene, najprije, na zaštitu zdravlja zaposlenih i ukupne crnogorske populacije, kao i na očuvanje kontinuiteta poslovanja tj. obezbjeđivanje redovnog i nesmetanog funkcionisanja banaka.


Iako je riječ o delikatnoj situaciji koja za svaki privredni subjekt predstavlja veliki izazov, banke su, proaktivnim i odgovornim djelovanjem, obezbijedile da nema zastoja, niti ikakvih smetnji u pružanju bilo kog servisa građanima i privredi. Dodatnu sigurnost uliva činjenica da se ova situacija desila u trenutku kada bankarski sektor u Crnoj Gori ima veoma kvalitetne indikatore, u vidu adekvatne kapitalizovanosti i snažne likvidnosti. Dalje je konstatovano i da su sve banke obezbijedile mehanizme za redovno snabdijevanje bankomata gotovinom, te da su privremeno ukinute naknade za podizanje novca na bankomatima, kao i naknade za korišćenje elektronskih plaćanja.


Vodeći se principima društvene odgovornosti i prepoznajući da aktuelna situacija može imati negativne posljedice na privredu, na sastanku je bilo riječi i o načinima na koje bi bankarski sektor mogao da pruži doprinos lakšem prevazilaženju potencijalnih problema u ekonomiji. Stoga je zaključeno da banke nastavljaju sa kreditnom aktivnošću, dok će CBCG osigurati zakonski osnov koji bi relaksirao banke da restrukturiraju kredite čije je kašnjenje opravdano, tj. uzrokovano posljedicama novonastale situacije.  


Guverner Žugić je istakao da banke mogu računati na punu podršku CBCG i dodao da će se komunikacija sa bankama u narednom periodu dodatno intenzivirati.