Erste Grupa spremna da pruži podršku investicijama


09/05/2023

„Erste banka je sistemski važan učesnik na crnogorskom bankarskom tržištu, čiji pokazatelji poslovanja potvrđuju njen uspjeh i dobru tržišnu poziciju“, zaključeno je na današnjem sastanku guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića sa članom Upravnog odbora Erste Group Bank AG Ingom Blajerom, članom upravnog odbora Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Austrija, Georgom Buherom, predsjednikom Nadzornog odbora Erste Bank AD Podgorica i ujedno predsjednikom Upravnog odbora Erste & Steiermärkische Bank d.d, Hrvatska, Kristofom Šefbekom i predsjednikom Upravnog odbora Erste Bank AD Podgorica, Aleksom Lukićem.

Diskutujući o situaciji na crnogorskom bankarskom tržištu, konstatovano je da su banke stabilne i adekvatno kapitalizovane, te da u kontinuitetu bilježe pozitivne pokazatelje poslovanja. Nekvalitetni krediti bilježe pad i tokom 2023. godine, pri čemu je ovaj pokazatelj kod Erste banke ispod sistemskog prosjeka, što potvrđuje dobar kvalitet aktive, ali i adekvatno upravljanje kreditnim rizikom u ovoj banci.


Sagovornici su saglasni u ocjeni da je, u cilju prevazilaženja svih izazova sa kojima se suočava Crna Gora, neophodan dinamičniji ekonomski rast. U tom pravcu, gdin Blajer je istakao spremnost Erste grupacije da nastavi sa pružanjem podrške domaćim investicijama i biznisu, bazirane na ekonomski zdravim osnovama.