Dogovorene oblasti dalje saradnje sa MMF-om i Svjetskom bankom


15/04/2019

Delegacija Crne Gore koju predvode ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić završila je učešće na proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. 

Tokom posljednjeg dana ovogodišnjih proljećnih sastanaka, delegacija se susrela sa zamjenikom izvršnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhang-om. Tokom sastanka je potvrđen nastavak sprovođenja mjera važnih za dalje jačanje fiskalne stabilnosti u Crnoj Gori. Zamjenik izvršnog direktora MMF-a Zhang je pozdravio preduzimanje mjera na snaženju finansijske stabilnosti i istakao da je uvođenje stečaja u dvije banke u Crnoj Gori dokaz da supervizija u zemlji dobro funkcioniše.


Predstavnici crnogorske delegacije su održali sastanak i sa zamjenikom direktora Sektora za fiskalna pitanja u Međunarodnom monetarnom fondu Gerd Schwartz-om i ekspertskim timovima ovog sektora koji pružaju tehničku pomoć Minsitarstvu finansija i Poreskoj upravi Crne Gore. Na sastanku su detaljno analizirani efekti dosadašnje tehničke podrške MMF-a za reforme poreske politike, sa fokusom na podršku za oblast reforme poreske administracije,  podršku jačanju administrativnih kapaciteta za implementaciju pravnog okvira za javno privatno partnerstvo, kao i efekte ekspertskih misija za analizu poreske politike, poreskog opterećenja rada i poreskih izuzeća. Dogovorene su oblasti u kojima je potrebno nastaviti tehničku podršku MMF-a, a u kojima je, poput segmenta javno-privatnih partnerstava, potrebno sagledati optimalan model tehničke pomoći koji će ojačati administrativne kapacitete Ministarstva finansija.