Dodatno unaprijeđen regulatorni okvir za sanaciju kreditnih institucija


22/12/2022

Savjet Centralne banke Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija u cilju usklađivanja sa relevantnim direktivama Evropske unije, između ostalih sa BRRD II direktivom. Ovim izmjenama i dopunama stvoriće se pretpostavke za dodatno snaženje kapaciteta za pokriće gubitaka i dokapitalizaciju kreditnih institucija, kako bi negativni uticaj eventualnih sanacija na stabilnost finansijskog sistema i javne finansije bio sveden na najmanju moguću mjeru. Stupanjem na snagu ovog zakona, domaći zakonodavni okvir se u potpunosti usklađuje sa EU regulativom u oblasti sanacije kreditnih institucija.


Savjet je danas razmatrao i usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za treći kvartal 2022. godine. U Izvještaju se navodi da je realni rast BDP-a u Crnoj Gori tokom prvih devet mjeseci tekuće godine, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, iznosio 7,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvareni rast je rezultat povećanja aktivnosti u turizmu, trgovini i većini vidova saobraćaja.


U Izvještaju o kretanju cijena za treći kvartal 2022. godine, kojeg je Savjet danas usvojio, navedeno je da aktuelni trendovi ukazuju da će inflacija u Crnoj Gori u ovoj godini biti najviša od obnove nezavisnosti. Istaknuto je da je inflacija najvećim dijelom uvezena, odnosno uzrokovana faktorima sa međunarodnog tržišta, dok je manjim dijelom rezultat domaćih neravnoteža. Modelska prognoza za kraj 2022. godine projektuje da će se inflacija kretati u rasponu od 16,2% do 18,9%, sa centralnom projekcijom od 17,8 %. Ekspertska procjena CBCG projektuje stopu inflacije u rasponu od 16% do 20%.


U cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera, Savjet je donio Odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala za prvi kvartal 2023. godine. Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, Odlukom je određeno da stopa kontracikličnog bafera kapitala za prvi kvartal 2023. godine bude 0%, kako je bilo i do sada.


Savjet je, takođe, donio Odluku o izmjeni Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, kao i Odluku o izmjeni Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima, kojom se produžava primjena mjera kojima se ciljano ograničava rast neobezbijeđenih gotovinskih kredita fizičkih lica i tokom naredne godine.


Na sjednici su usvojeni i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za oktobar 2022. godine i Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka (za treći kvartal 2022. godine) i razmatrana druga tekuća pitanja iz domena nadležnosti Savjeta CBCG.