Delegacija Centralne banke održala sastanke u MMF-u i Stejt Departmentu


23/04/2022

U okviru redovnih godišnjih proljećnih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) održani su sastanci predstavnika Centralne banke Crne Gore (CBCG) sa Bo Lijem, zamjenikom generalnog direktora MMF-a, Alfredom Kamerom, direktorom MMF-a za Evropu i Polom Hilbersom, izvršnim direktorom Holandsko-belgijske konstituence. 


Na sastanku sa g. Bo Lijem, zamjenikom generalnog direktora MMF-a, guverner CBCG Radoje Žugić je ukazao na eksterne izazove ekonomske i finansijske stabilnosti u Crnoj Gori. Naveo je da se bankarski sistem pokazao izuzetno stabilnim i otpornim na šokove, što je potvrđeno u brojnim ocjenama međunarodnih institucija, poput Evropske komisije i MMF-a. Ukazao je i da je eksterna provjera kvaliteta aktive potvrdila stabilnost bankarskog sistema. Guverner je takođe naveo da je većina ključnih bankarskih indikatora poput depozita, kredita, kapitala, aktive, dostigla istorijski najviše vrijednosti na kraju prethodne godine. 


„Pored dokazane stabilnosti bankarskog sistema, CBCG preduzima niz preventivnih mjera u cilju daljeg jačanja otpornosti bankarskog sistema, poput uvođenja kapitalnih bafera, makroprudencijalnih mjera radi ograničavanja potrošačkih kredita, produženja repo kreditne linije kod Evropske centralne banke, formiranja sanacionog fonda...“, saopštio je Žugić. U cilju daljeg snaženja finansijske stabilnosti, CBCG je uspostavila sanacioni fond, a izrada sanacionih planova banaka je u toku. Takođe, od ove godine je uveden kontraciklični bafer kapitala koji ima za cilj sprečavanje i ublažavanje sistemskih rizika ciklične prirode. Ovim baferom se od kreditnih institucija zahtijeva dodatni kapital u fazi intenzivnog kreditnog rasta, odnosno oslobađa kapital u silaznoj fazi ciklusa. 


Gospodin Li je istakao značaj izuzetno visokog rasta BDP-a, koji je ostvaren u prethodnoj godini, ali je ukazao i na rizike koje nosi neadekvatna konkurentnost u vidu visokog deficita tekućeg računa platnog bilansa. Takođe, istakao je spremnost MMF-a da pruži pomoć i podršku Crnoj Gori u daljim reformama. Guverner Žugić je zahvalio i istakao tradicionalno dobru saradnju koju CBCG ima sa MMF-om. 


Tokom prvog dana posjete Vašingtonu, guverner Žugić imao je i sastanak sa visokim predstavnicima Stejt Departmenta Sjedinjenih Američkih Država.