Centralna banka Crne Gore postala član Mreže za ozelenjavanje finansijskog sistema


04/10/2022

Centralna banka Crne Gore postala je član Mreže za ozelenjavanje finansijskog sistema (NGFS – Network for Greening the Financial System). 


Mreža za ozelenjavanje finansijskog sistema je međunarodna organizacija čiji su članovi centralne banke razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, a u njenom radu, u svojstvu posmatrača, učestvuju i ključne supervizorske institucije na globalnom nivou - Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Banka za međunarodna poravnanja i dr.


Učlanjenjem u ovu grupaciju i prethodnim usvajanjem Politike Centralne banke Crne Gore u vezi sa izazovima klimatskih promjena, Centralna banka Crne Gore potvrđuje odlučnost da vodi politiku usmjerenu na snaženje otpornosti finansijskog sistema na izazove klimatskih promjena. Kroz članstvo u ovoj grupaciji i komunikaciju i saradnju sa međunarodnim partnerima, Centralna banka će razmjenjivati iskustva i najbolje prakse u oblasti  upravljanja klimatskim rizicima u finansijskom sistemu i mobilisanju kapitala za zelena i niskokarbonska ulaganja, što će doprinijeti bržoj tranziciji ka održivoj i zelenijoj ekonomiji.