CBCG potpisala sa UCB Ugovor o učešću u kliringu međunarodnih plaćanja


22/11/2023

Centralna banka Crne Gore je potpisala Ugovor o učešću u kliringu međunarodnih plaćanja sa Universal Capital Bankom (UCB).


Na ovaj način je sa aspekta Centralne banke završen proces potreban za uključenje Universal Capital Banke u kliring međunarodnih plaćanja između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.


Centralna banka je zaokružila sve aktivnosti potrebne za otpočinjanje procesa kliringa međunarodnih plaćanja.


Početak korišćenja ovog platnog sistema će zavisiti od poslovne odluke UCB.