Lovćen banka AD Podgorica


sjedište banke: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, Podgorica
dozvola za rad: 0101-4014/58-3 od 28. 05. 2014. g.


Nadzorni odbor

 1. ROBIN HOFMEISTER
 2. KLAUS EKKEHARD GLAUBITT
 3. BLAGOTA RADOVIĆ
 4. MIRKO MAROJEVIĆ, predsjednik
 5. SRĐAN SAVIĆ
 6. KAREL RENE JACOBUS DE WAAL
 7. JAN DEWIJNGAERT


Upravni odbor

 1. VINKO NIKIĆ, predsjednik
 2. DANIELA GOLUBOVIĆ
 3. EDIN ĆERANIĆ


Odbor za rizike i reviziju

 1. JAN DEWIJNGAERT
 2. MIRKO MAROJEVIĆ
 3. TIJANA BULATOVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 9. depo poslove;
 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 11. iznajmljivanje sefova.


organizacioni djelovi


FILIJALA KOTOR, zgrada Lučke kapetanije, Obala Maršala Tita br. 584

FILIJALA ROŽAJE, Ul. Maršala Tita br. 1

FILIJALA PODGORICA 1, Bulevar Ivana Crnojevića br. 62/2

FILIJALA ROŽAJE - ŠALTER PETNJICA, Ul. crnogorsko-turskog prijateljstva bb, Petnjica

FILIJALA NIKŠIĆ, Trg Save Kovačevića bb

FILIJALA ULCINJ, Ul. 26. novembra bb

FILIJALA BAR, Bulevar JNA bb

ŠALTER PODGORICA 1, Bulevar Džordža Vašingtona br. 86

FILIJALA HERCEG NOVI, Stepenište kralja Tvrtka br. 1

FILIJALA BUDVA - ŠALTER BUDVA 1, Trg sunca br. 7

FILIJALA TIVAT, Ulica Luke Tomanovića br. 8

FILIJALA PODGORICA 2, Ul. Admirala Zmajevića bb, Stari aerodrom

FILIJALA MOJKOVAC, Ul. Mališe Damjanovića bb

FILIJALA BUDVA, Novi bulevar bb

FILIJALA CETINJE, Ul. Njegoševa br. 35