Sporazumi o saradnji


  • Centralna banka je potpisala Memorandum o razumijevanju za repo transakcije (Memorandum of Understanding for Repo Transaction) sa Bankom za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlement). Sporazum se obnavlja na godišnjem nivou.


  • Centralna banka je uspostavila kreditnu liniju u okviru repo instrumenata za centralne banke (EUREP - Eurosystem Repo Facility) koja se u ime Eurosistema sprovodi preko Deutsche Bundesbank-e. Ova repo linija se obnavlja na godišnjem nivou.