Bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja


Centralna banka Crne Gore posebnu pažnju posvećuje rizicima u domenu bezbjednosti informacija, uključujući sajber rizik i povrede ličnih podataka, kao i rizicima u domenu upravljanja kontinuitetom poslovanja.