Uloga i aktivnosti CBCG


Ustav Crne Gore („Sl. list CG“, br. 01/07 i 38/13), član 143, definiše odgovornost Centralne banke Crne Gore za finansijsku stabilnost, gdje se ističe da je CBCG odgovorna za „monetarnu i finansijsku stabilnost i funkcionisanje bankarskog sistema“. 


Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“, br. 40/10, 6/13, 70/17, 125/23), u članu 4, definicijom osnovnog cilja CBCG potvrđuje se ova nadležnost, kroz „podsticanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa“. 


Usmjerenjem na učesnike na finansijskom tržištu i ukupnu finansijsku infrastrukturu, Centralna banka svoje djelovanje sprovodi na više polja – korišćenjem različitih instrumenata politika za održavanje finansijske stabilnosti, instrumenata mikroprudencione politike, kao i instrumenata monetarne politike, kada je to moguće. Generalno, izvršavanje svih funkcija CBCG usmjereno je prema krajnjem cilju, a to je promovisanje i očuvanje finansijske stabilnosti.


Očuvanje finansijske stabilnosti uključuje procjenu sigurnosti i stabilnosti finansijskih institucija i tržišta, nadzor finansijskog sistema, kao i nadgledanje finansijske infrastrukture kako bi se prepoznale ranjivosti i definisao način upravljanja njima. Politika očuvanja stabilnosti podrazumijeva procjenu nivoa stabilnosti svih komponenti sistema, preventivno djelovanje u cilju kontrole preuzimanja rizika, redovno regulatorno i supervizorsko djelovanje usmjereno na povećanje otpornosti sistema i, potencijalno, preduzimanje potrebnih mjera u slučaju materijalizacije rizika.


Sa ciljem sveobuhvatnog, sistemskog pristupa u očuvanju stabilnosti sistema, CBCG djeluje i kroz Savjet za finansijsku stabilnost, u čijem radu, osim predstavnika CBCG, učestvuju i predstavnici Ministarstva finansija, Komisije za tržište kapitala i Agencije za nadzor osiguranja. Savjet za finansijsku stabilnost u Crnoj Gori osnovan je u julu 2010. godine donošenjem Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost („Sl. list CG“, br. 44/10), a počeo je sa radom u oktobru iste godine. Ovo tijelo predstavlja efikasnu platformu za konsultacije o pitanjima finansijske stabilnosti. Aktivnosti u okviru rada Savjeta usmjerene su na cilj sprečavanja ili ublažavanja sistemskih rizika u finansijskom sistemu Crne Gore, kao cjeline, kako bi se obezbijedilo očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i smanjili uticaji faktora koji bi mogli ugroziti finansijsku stabilnost u zemlji.