Pretraga blokiranih pravnih lica i preduzetnika


Učitavanje tabele...

Izvršni dužnici sa najvećim iznosom blokade

Ime firme Iznos

Izvršni dužnici koji su najduže u blokadi

Ime firme Broj dana

Broj izvršnih dužnika u neprekidnoj blokadi do jedne godine sa ukupnim iznosom blokade

Broj dužnika Ukupan iznos
3594 69,642,478.16 €

Broj izvršnih dužnika u neprekidnoj blokadi duže od jedne godine sa ukupnim iznosom blokade

Broj dužnika Ukupan iznos
30650 2,362,954,617.34 €

Broj izvršnih dužnika koji su u blokadi

Ukupan iznos duga svih blokiranih izvršnih dužnika