Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka


Centralna banka Crne Gore sprovodi anketu o kreditnoj aktivnosti banaka, radi dobijanja uvida u ključne determinante ponude i tražnje za kreditima privrede i stanovništva, kao i informacija o promjenama u dinamici kreditiranja privrede i stanovništva od strane banaka, kreditnim standardima, faktorima koji su uticali na njihovo kretanje, uslovima kreditiranja i očekivanjima banaka u vezi sa novim kreditiranjem.
 
U anketi, koja je usklađena sa međunarodnom praksom i metodologijom, učestvuju sve banke, shodno Odluci o utvrđivanju obrasca za dostavljanje informacija o kreditnoj aktivnosti.
 
Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka priprema se i publikuje na kvartalnom nivou.Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (I kvartal 2024. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (IV kvartal 2023. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (III kvartal 2023. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (II kvartal 2023. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (I kvartal 2023. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (IV kvartal 2022. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (III kvartal 2022. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (II kvartal 2022. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (I kvartal 2022. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (IV kvartal 2021. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (III kvartal 2021. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (II kvartal 2021. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (I kvartal 2021. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (IV kvartal 2020. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (III kvartal 2020. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (II kvartal 2020. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (I kvartal 2020. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (IV kvartal 2019. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (III kvartal 2019. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (II kvartal 2019. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (I kvartal 2019. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (IV kvartal 2018. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (III kvartal 2018. godine)


Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (II kvartal 2018. godine)