Fiskalni sektor


Centralna banka Crne Gore prikuplja i prati statističke podatke iz oblasti fiskalnog sektora (ostvareni ukupni primici, izvršeni izdaci i suficit/deficit Budžeta Crne Gore i državnih fondova, državni/javni dug). Izvor podataka je Ministarstvo finansija Crne Gore i državni fondovi (Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Fond za obeštećenje i Fond rada Crne Gore). Podaci se objavljuju mjesečno, kvartalno i/ili godišnje.


Ažurirano: 04. 07. 2024. g.