Potvrde i pregledi na zahtjev klijenata


Na zahtjev izvršnog dužnika, Direkcija za prinudnu naplatu izdaje sljedeće potvrde i preglede:


  • Potvrdu o broju dana blokade računa izvršnog dužnika (na određeni datum ili za određeni period),
  • Potvrdu o ukupno neizmirenim obavezama po izvršnim povjeriocima,
  • Pregled izvršenih naloga blokade i
  • Pregled neizvršenih i djelimično izvršenih naloga blokade.


Na zahtjev izvršnog povjerioca, Direkcija za prinudnu naplatu izdaje:


  • Potvrdu o redosljedu potraživanja izvršnog povjerioca u evidenciji prioriteta,


Zahtjev se podnosi u pisanoj ili elektronskoj formi. Zahtjev u pisanoj formi podnosi se na arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte i mora biti potpisan/ovjeren od strane ovlašćenog lica uz obavezno priložen dokaz o uplati naknade od 5,00 eura, na transakcioni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, a skladu sa tarifnim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.


Zahtjev u elektronskoj formi podnosi se putem portala Centralne banke Crne Gore koji je dostupan na adresi https://eportal.cbcg.me. Za pristup portalu potrebno je posjedovati kvalifikovani digitalni certifikat. Potvrde ili preglede moguće je preuzeti elektronski, lično na arhivi CBCG ili putem pošte na željenu adresu. Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti OVDJE.