DNS sistem


U DNS sistemu izvršavaju se platne transakcije koje glase na iznos manji od minimalne vrijednosti platnih transakcija koje moraju biti procesuirane u RTGS sistemu, utvrđene propisom Centralne banke Crne Gore.


Osnovne karakteristike procesuiranja platnih transakcija po DNS principu:


  • banke su jedini učesnici u DNS sistemu;
  • moraju biti učesnici u RTGS sistemu;
  • koristi se multilateralna šema svođenja međusobnih obaveza na neto nivo;
  • poravnanje neto pozicija vrši se u RTGS sistemu;
  • tri klirinška ciklusa u jednom danu;
  • korišćenje SWIFT MT102 poruka;
  • koristi se tzv. V copy šema procesuiranja poruka


Raspored radnog vremena DNS sistema


Raspored radnog vremena DNS sistema utvrđuje se Dnevnim terminskim planom  rada DNS sistema.


dnevni terminski plan rada DNS sistema
satnica
početak rada
08:30-09:00
razmjena poruka za platne transakcije za prvi ciklus
09:00-11:00
kliring (prvi ciklus)
11:00-11:30
razmjena poruka za platne transakcije za drugi ciklus
11:30-13:30
kliring (drugi ciklus)
13:30-14:00
razmjena poruka za platne transakcije za treći ciklus
14:00-16:00
priprema za treći ciklus
16:00-16:15
kliring (treći ciklus)
16:15-16:30
stop kliring
16:30-17:30
odbijanje neizvršenih poruka
17:31-17:35
kreiranje izvještaja u RTGS sistemu o neto poziciji u DNS sistemu
17:35-18:00
Arhiviranje
18:00-19:00
Kraj dana
19:00


Učesnici u DNS sistemu


redni broj
naziv banke
SWIFT BIC
fiksni broj
1
Centralna banka Crne Gore

CBCGMEPG

907

2

Crnogorska komercijalna banka AD

CKBCMEPG

510

3

Hipotekarna banka AD

HBBAMEPG

520

4

NLB Banka AD

MNBAMEPG

530

5

Prva banka Crne Gore - Osnovana 1901. godine

NIKBMEP2

535

6

Erste bank AD

OPPOMEPG

540

7

Addiko Bank AD

HAABMEPG

555

8

Universal Capital Bank AD

UNCBMEPG

560

9

Lovćen banka AD

LOVBMEPG

565

10

Zapad banka AD

ZBCGMEPG

570

11

ZIRAAT Bank Montenegro AD

TCZBMEPG

575

12

ADRIATIC BANK AD

AZMNMEPG

580