Upravljanje


Centralnom bankom upravlja Savjet Centralne banke Crne Gore. Članovi Savjeta su: guverner, tri viceguvernera i četiri člana koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci. Članovi Savjeta koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci su prof. dr Milorad Jovović i Ruždija Tuzović.

U okviru ostvarivanja svoje upravljačke funkcije, Savjet:


 • utvrđuje politiku za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke;
 • odlučuje o upotrebi instrumenata i drugih mjera monetarne politike;
 • donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim i drugim zakonom;
 • odlučuje o članstvu i učešću u radu Centralne banke u međunarodnim finansijskim institucijama;
 • donosi Statut Centralne banke;
 • odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad kreditnim institucijama, pružaocima finansijskih usluga i platnim sistemima, kao i o izdavanju i oduzimanju odobrenja pružaocima platnih usluga i izdavaocima elektronskog novca, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona;
 • odlučuje o uvođenju zaštitnih i drugih mjera radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline;
 • utvrđuje plan za upravljanje finansijskom krizom u oblastima iz nadležnosti Centralne banke;
 • usvaja izvještaje i preporuke koje se dostavljaju Skupštini i Vladi;
 • određuje investicionu strategiju za upravljanje međunarodnim rezervama i
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Centralne banke.


Propisi koje donosi Savjet objavljuju se u Službenom listu Crne Gore.

O poslovima iz svoje nadležnosti Savjet odlučuje na sjednicama, koje saziva guverner po pravilu jednom mjesečno, ali ne manje od deset puta u toku kalendarske godine.