Banke nad kojima je pokrenut stečajni postupak


Invest banka Montenegro AD Podgorica u stečaju


Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad Invest bankom Montenegro AD Podgorica:
0101-10202-3/2018 od 04. 01. 2019. godine


Stečajni upravnik: Milan RakočevićAtlas banka AD Podgorica u stečaju


Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad Atlas bankom AD Podgorica:

0101-3292-4/2019 od 05. 04. 2019. godine

Stečajni upravnik:  Mirko Radonjić