Izrečene kazne za prekršaje


Postupajući po zahtjevima za pokretanje prekršajnih postupaka Centralne banke Crne Gore, Sud za prekršaje u Podgorici je tokom 2023. godine donio rješenje kojim je, za počinjeni prekršaj iz člana 373 stav 1 tačka 12, a u vezi sa članom 172 stav 3 Zakona o kreditnim institucijama, izrečena novčana kazna jednoj kreditnoj instituciji u iznosu od 30.000 eura i za počinjeni prekršaj iz člana 374 stav 1 tačka 23 i stav 2, a u vezi sa članom 232 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama, izrečena je novčana kazna jednoj kreditnoj instituciji u iznosu od 5.000 eura, kao i odgovornom licu u ovoj kreditnoj instituciji novčana kazna u iznosu od 500 eura.

Centralna banka Crne Gore je, zbog počinjenog prekršaja iz člana 374 stav 1 tačka 21, a u vezi sa članom 233 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama izdala jedan prekršajni nalog prema jednoj kreditnoj instituciji kojim je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000 eura i zbog počinjenog prekršaja iz člana 374 stav 2, a u vezi sa članom 233 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama izdala je jedan prekršajni nalog prema odgovornom licu u ovoj kreditnoj instituciji, kojim je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 eura.