Universal Capital Bank AD Podgorica


sjedište banke: Stanka Dragojevića bb, Podgorica
dozvola za rad: 0101-2933/3-2 od 12.07.2007. g.


Nadzorni odbor

 1. BOŽO MILATOVIĆ
 2. ALFREDO LONGO, predsjednik
 3. ACO ALEKSIĆ
 4. MASROOR UL HAQ
 5. JOSIP PECIREP


Upravni odbor

 1. MILOŠ PAVLOVIĆ, predsjednik
 2. VESELIN VUKOVIĆ
 3. NIKOLA VUJOŠEVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;
 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice, putne
  i bankarske čekove);
 5. platni promet u zemlji  i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslove sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 9. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
 10. depo poslove i
 11. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. kastodi poslovi – br. rj. 03-6339-3/2016 od 18. 07. 2016. g.


organizacioni djelovi


organizacioni djelovi u zemlji

FILIJALA Sveti Stefan, Budva
FILIJALA Budva, Hotel „Maestral“ Pržno


organizacioni djelovi u inostranstvu

 1. Predstavništvo u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati
  Sheikh Zayed Road, Dubai International Financial Centar


zavisna pravna lica


 1. Universal Capital Bank Financial Services Limited,
  sjedište: Dubai International Financial Centar