Adriatic Bank AD Podgorica


sjedište banke: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, VIII sprat, Podgorica
dozvola za rad: O.br. 0101-4014/83-2 od 01. 03. 2016. g.


Nadzorni odbor

 1. FRASER ELIOT MARCUS
 2. ALEKSANDAR OBRADOVIĆ
 3. WOLFGANG MITTERBERGER
 4. SZILARD REHOREGH
 5. ĐORĐE LUKIĆ, predsjednik


Upravni odbor

 1. ENESA BEKTEŠI, predsjednik
 2. MIRZA REDŽEPAGIĆ
 3. ANDRIJA ĐURAŠKOVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - finansijskim derivatima;
 9. depo poslove;
 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 11. iznajmljivanje sefova.


Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. Poslovi zastupanja u osiguranju – br. rješenja 03-2990-3/2017 od 05. 04. 2017. g.


organizacioni djelovi


FILIJALA Budva, Dositejeva 44, Budva

FILIJALA PORTO MONTENEGRO, Obala bb, naselje Porto Montenegro, zgrada Ksenija, Tivat

EKSPOZITURA Podgorica, ulica Cetinjska br. 9, Podgorica