Informativna lista ponude potrošačkih kredita


Centralna banka Crne Gore objavljuje Informativnu listu ponude potrošačkih kredita, koja sadrži osnovne informacije koje su potrošačima potrebne prilikom donošenja odluke o izboru kredita, poput podataka o visini kamatne stope, periodu otplate kredita, vrsti kamatne stope (fiksna, promjenjiva ili kombinovana) i dr. 


Informativna lista pruža informacije o ponudi svih kreditnih institucija za osam najčešćih vrsta potrošačkih kredita, i to za: gotovinske nenamjenske kredite, gotovinske kredite za penzionere, stambene kredite, hipotekarne kredite, kredite za rekonstrukciju i adaptaciju, kredite za refinansiranje, kredite za kupovinu motornog vozila i kredite za obrazovanje.


Na osnovu informacija prikazanih u Informativnoj listi potrošači su u mogućnosti da, na brz i jednostavan način i na jednom mjestu, vrše poređenje kamatnih stopa u svim kreditnim institucijama u Crnoj Gori i donesu odluku čije će usluge kreditiranja koristiti. 


Poređenje naknada za najčešće korišćene platne usluge kreditnih institucija omogućeno je na linku.