Kontrolna funkcija


U vršenju kontrolne funkcije, CBCG obavlja poslove koji se odnose na uređivanje poslovanja kreditnih institucija (banaka i filijala stranih banaka) i pružalaca finansijskih usluga (lizing društava, faktoring društava, društava za otkup potraživanja, mikrokreditnih finansijskih institucija i kreditno-garantnih fondova), izdavanje dozvola i odobrenja za rad pomenutih institucija i kontrolu njihovog poslovanja u cilju podsticanja i održavanja sigurnosti i stabilnosti finansijskog sistema. 


Vršenje kontrole kreditnih institucija i pružalaca finansijskih usluga obavlja se posredno, na osnovu podataka, informacija i izvještaja koje su ove institucije dužne da dostave Centralnoj banci i neposredno, uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju kontrolisanih institucija, kao i svih učesnika u poslu koji je predmet kontrole. 


CBCG, u skladu sa zakonom, predlaže mjere i utvrđuje druge obaveze kontrolisanim institucijama, ukoliko posluju suprotno propisima ili ne upravljaju rizicima kojima su izložene u poslovanju na adekvatan način. 


CBCG vodi Registar kreditnih zaduženja pojedinih lica prema kreditnim institucijama i drugim obveznicima izvještavanja utvrđenim zakonom ili propisom Centralne banke. Kreditni registar može obuhvatiti i druge podatke i informacije potrebne za sagledavanje ukupnog zaduženja pojedinih lica koje Centralna banka pribavi u skladu sa posebnim ugovorima koje zaključi sa odgovarajućim subjektima. 


Podatke i informacije iz Kreditnog registra mogu koristiti obveznici izvještavanja i druga lica, pod uslovima utvrđenim propisom Centralne banke.


Takođe, u okviru CBCG postoji Služba za zaštitu korisnika finansijskih usluga, koja se bavi poslovima zaštite korisnika bankarskih i drugih finansijskih usluga.