Servis za pristup Aukcijskoj platformi Centralne banke


Putem Aukcijske platforme Centralne banke sprovodi se aukcija držanih zapisa.


Aukcijska platforma je sastavni dio informacionog sistema Centralne banke, kojim se obezbjeđuje podrška primarnoj prodaji državnih zapisa, putem elektronskog pristupa i direktnog učešća na aukciji državnih zapisa.


Elektronski pristup i neposredno učešće na aukciji držanih zapisa vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokumenti, elektronski potpis, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, kao i primjenom opštih akata Centralne banke kojim se uređuju ova pitanja.


Uputstvo o postupku i načinu prodaje državnih zapisa („Službeni list Crne Gore“, br. 37/14)


Korisničko uputstvo


CBCGSign - Korisničko uputstvo


Servis je dostupan na adresi: https://eportal.cbcg.me.