Mapa sajta

Žurnal

Journal of Central Banking Theory and Practice

Posljednji broj

Arhiva

Ciljevi i djelokrug

Uputstvo za autore

Redakcija časopisa

Indexing

Kontakt

Naslov

Naslovna banner

Savjet za finansijsku stabilnost

O Savjetu

Izvještaji

Saopštenja

dr Irena Radović

FINTECH

O nama

Istorijat, ciljevi i funkcije

Istorijat

Ciljevi i funkcije

Nezavisnost i transparentnost

Politika za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija

CBCG i klimatske promjene

Preporuke Vladi za vođenje ekonomske politike

Upravljanje, rukovođenje i organizacija

Upravljanje

Rukovođenje

Stalna tijela Savjeta

Unutrašnja organizacija

Regulativa

Zakoni

Statut

Podzakonski akti

Sprječavanje korupcije i zaštita integriteta

Sprječavanje korupcije

Zaštita integriteta

Interna revizija

Saradnja CBCG sa državnim organima i organizacijama

Međunarodna saradnja

Međunarodne institucije

Saradnja sa institucijama EU

Tehnička saradnja

Upravljanje operativnim rizikom

Osnovni principi

Metodološki okvir

Bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja

Komitet za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja

Godišnji finansijski izvještaji sa izvještajem nezavisnog revizora

Društvena odgovornost

Finansijska edukacija

Stimulisanje naučne misli

Stipendije za studente

Očuvanje kulturne i istorijske baštine

Donacije i humanitarne aktivnosti

Odgovoran odnos prema životnoj sredini

Briga o zaposlenima

Kontakti

Viceguverneri

dr Nikola Fabris

dr Zorica Kalezić

Ključne funkcije

Monetarna politika

Ciljevi

Instrumenti

Finansijska stabilnost

Uloga i aktivnosti CBCG

Finansijski sistem Crne Gore

Pokazatelji i izvještaji

Makroprudencijalne mjere

Nadgledanje platnih sistema

Kontrolna funkcija

Bankarski sistem

Pružaoci finansijskih usluga

Bilansi stanja i bilansi uspjeha banaka

PPKS aktivnih kredita po bankama

Finansijski izvještaji banaka

Priznate rejting agencije

Usluge kreditnog registra

AQR

Sporazumi o saradnji

Finansijske i bankarske operacije

Međunarodne rezerve

Platni promet sa inostranstvom

Obavezna rezerva

Fiskalni agent - Državni zapisi

Stopa zatezne kamate

Kursna lista

Sporazumi o saradnji

Platni promet

Registri

Platni sistem

Pregled tarife Centralne banke Crne Gore

Naknade za usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača

Račun za plaćanje sa osnovnim uslugama

Statistika platnog prometa

Centralni registar transakcionih računa pravnih lica i preduzetnika

Prinudna naplata

Sporazumi o saradnji

Sanacija kreditnih institucija

Ciljevi sanacije

Ključne funkcije kreditnih institucija

Instrumenti sanacije

Sanacioni fond

MREL

Nezavisni procjenjivači

Sažeta informacija o sadržini internih akata iz oblasti sanacije kreditnih institucija

Sporazum o saradnji sa Jedinstvenim odborom za sanaciju EU

Istraživanje i prognoze

Centar za makroekonomska i finansijska istraživanja i prognoze

Prognoze inflacije

Projekcija BDP-a

Nadzor usaglašenosti poslovanja i zaštita prava

Nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Zaštita prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga

Evidencija kreditnih posrednika

Sporazumi o saradnji

Novac

Novac u opticaju

Novčanice

Kovani novac

Eurozona

Zaštita euro novčanica i kovanog novca od falsifikovanja

Zaštitni elementi novca

Spisak uspješno testiranih uređaja

Zamjena novca nepodobnog za opticaj

Jubilarni novac

Prigodni crnogorski kovani novac povodom obilježavanja godišnjice početka rada Centralne banke Crne Gore (2002)

Prigodni crnogorski kovani novac povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice od kovanja prvog crnogorskog državnog novca (2006)

Jubilarni kovani novac povodom obilježavanja jubileja desetogodišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore (2016)

Jubilarni kovani novac povodom obilježavanja jubileja dvadeset godina od osnivanja Centralne banke Crne Gore (2021)

Muzej novca

O Muzeju

Novac u Crnoj Gori kroz istoriju

Aktuelnosti

Stalne postavke

Izložbe i ostali događaji

Publikacije

Galerija/Multimedija

Virtuelna tura

Kontakt

Statistika

Nadležnost Centralne banke za statistiku

Unaprijeđeni Opšti sistem za diseminaciju podataka (e-GDDS)

Kalendar objavljivanja statistike

Sporazumi o saradnji

Statistički podaci

Monetarna i finansijska statistika

Indikatori finansijske stabilnosti

Kamatne stope

Statistika emitovanih državnih zapisa

Tržište kapitala

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Platni promet

Realni sektor

Fiskalni sektor

Publikacije

Redovne publikacije

Kalendar

Izvještaj guvernerke o sprovođenju politike CBCG

Izvještaj o radu CBCG

Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema

Izvještaj o kretanju/stabilnosti cijena

Bilten CBCG

Makroekonomski izvještaj CBCG

Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka

Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta

Ostale publikacije

Izvještaj o rezultatima analize makroekonomskih rizika

Radne studije

Naše knjige

Javnost rada

Aktuelno

Saopštenja

Događaji

Publikacije

Izlaganja

Intervjui i autorski tekstovi

Blog

Inflacija – uzroci i očekivanja

Fintek i bankarstvo – transformacija, nove mogućnosti i novo korisničko iskustvo

Kamatna stopa – pojam, vrste i činioci koji ih formiraju

Upoznaj svog klijenta/korisnika

Kako da vaši bankovni podaci rade još više u vašu korist

PSD2 za povoljniji i jednostavniji pristup bankarskim i platnim uslugama

Kratki istorijat razvoja platnih servisa

Pregled FinTech ekosistema u Crnoj Gori

Upravljanje ličnim finansijama i prosperitet društva kao cijeline

“Zeleno finansiranje”- korak ka dobrobiti društva i planete

Multimedija

Video

Audio

Tenderi i oglasi

Oglas za prijem u radni odnos

Informacije

FAQ

Pristup informacijama

Putni nalozi

Radni dani

Korisni linkovi

Elektronski servisi

Servis za pristup Aukcijskoj platformi Centralne banke

Servis za izvještavanje rezidenata

Servis za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate

Servis za pristup podacima iz Centralnog registra transakcionih računa

Veb-servis Pretraga pravnih lica i preduzetnika u ISPN i CRTR-u

PKI - Certifikati za napredni elektronski pečat za učesnike u Platnom sistemu

dr Radoica Luburić