Statistika Platnog sistema Centralne banke Crne Gore


Datum posljednje izmjene: 13. 02. 2024. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u januaru 2024. godine1


U januaru 2024. godine, za 21 radni dan, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 872.527 naloga. Od toga, 307.242 naloga (35,21%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 565.285 naloga (64,79%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,39 milijardi eura, od čega je 1,31 milijardi eura (94,47%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 76,91 mil. eura (5,53%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 41.549 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 66,28 mil. eura.


U januaru 2024. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 21 radni dan sa 11.445 minuta produkcije2 nije bilo zastoja u radu Sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, broj 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

Produkcija na dnevnom nivou je 545 minuta, obuhvata period razmjene poruka za platne transakcije (operativni dan) i generisanje izvoda (dio obradnog dana).Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2022. godini


U 2022. g. tokom 255 radnih dana, tj. 137.575 minuta produkcije realizovano je 12.549.563 naloga u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), od čega 4.622.233 naloga (36,83%) u RTGS sistemu, a 7.927.330 naloga (63,17%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), iznosila je 18,3 mlrd. eura, od čega je 17,2 mlrd. eura (93,87%) realizovano u RTGS sistemu, a 1,1 mlrd. eura (6,13%) u DNS sistemu.Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG.