Kalendar objavljivanja statistike


U skladu sa  Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12, 47/19), Centralna banka kao proizvođač zvanične statistike priprema, dostavlja Zavodu za statistiku Crne Gore i objavljuje na svojoj internet stranici Kalendar objavljivanja statistike za koju je zvanični proizvođač Centralna banka.


Kalendar se objavljuje i na internet stranici Zavoda za statistiku Crne Gore, kao dio Kalendara objavljivanja statističkih podataka drugih proizvođača zvanične statistike.