Ciljevi sanacije


Ciljevi sanacije kreditne institucije su:


  1. obezbjeđivanje kontinuiteta u obavljanju ključnih funkcija kreditne institucije;
  2. izbjegavanje znatnog negativnog uticaja na stabilnost finansijskog sistema, naročito sprečavanje širenja negativnih uticaja na finansijski sistem, uključujući i njihovo širenje na tržišnu infrastrukturu i održavanje tržišne discipline;
  3. zaštita budžetskih i drugih javnih sredstava, svođenjem na najmanju moguću mjeru korišćenje vanredne javne finansijske pomoći pri sanaciji kreditnih institucija;
  4. zaštita deponenata koji imaju garantovane depozite položene u kreditnoj instituciji; i
  5. zaštita novčanih sredstava i druge imovine klijenata.