Obavezna rezerva


Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu kreditnim institucijama da, shodno članu 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“ br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi kreditnih institucija kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 19/22) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do 365 dana, odnosno do 366 dana i stope od 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko 365 dana, odnosno preko 366 dana. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko 365 dana, odnosno preko 366 dana koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od 365 dana, odnosno 366 dana primjenjuje se stopa od 5,5%. Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti po viđenju i oročeni depoziti, osim depozita centralnih banaka.


Kreditne institucije obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesečni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesečni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca (vidi Kalendar obavezne rezerve).


Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća kreditnim institucijama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od €STR (eurska kratkoročna kamatna stopa) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Kreditne institucije mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i nepravilno obračunate ili neblagovremeno izdvojene obavezne rezerve, kreditna institucija plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.


Više informacija potrebnih o ovom instrumentu možete pogledati ovdje.Mjesečni podaci


Obračunata i izdvojena obavezna rezerva kreditnih institucija kod Centralne banke na dan 30. jun 2024. godine iznosi 287,64 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve kreditnih institucija u zemlji izdvojeno 71,03% i na računima Centralne banke u inostranstvu 28,97%.


Prosječno stanje ukupnih depozita kreditnih institucija u maju 2024. godine, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 5.274,35 miliona eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 83,96% a na oročene depozite 16,04%.


u mil. eura  

obračunski period

osnovica za obaveznu rezervu

ukupni depoziti

depoziti po viđenju

oročeni depoziti

01.12 – 31.12.2023.
4.461,21
860,80
5.322,01
01.01 – 31.01.2024.
4.445,30
839,10
5.284,40
01.02 – 29.02.2024.
4.384,94
862,09
5.247,03
01.03 – 31.03.2024.
4.433,46
836,99
5.270,45
01.04 – 30.04.2024.
4.377,34
851,98
5.229,32
01.05 – 31.05.2024.
4.428,13
846,22
5.274,35


u mil. eura  

period održavanja
OR na računima
u zemlji
OR na računima CB
u inostranstvu
ukupno obračunata i izdvojena OR
20.12 – 16.01.2024.
207,30
83,33
290,63
17.01 – 20.02.2024.
207,07
83,33
290,40
21.02 – 19.03.2024.
204,92
83,33
288,25
20.03 – 16.04.2024.
202,72
83,33
286,05
17.04 – 14.05.2024.
204,05
83,33
287,38
15.05 – 18.06.2024.
201,89
83,33
285,22
19.06 – 16.07.2024.
204,31
83,33
287,64