Monetarne finansijske institucije


U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12, 47/19), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične monetarne i finansijske statistike. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o bankama („Sl. list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17) i odlukama o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 64/12 od 25.12.2012, 83/17 od 11.12.2017, 24/18 od 18.04.2018, 39/18 od 15.06.2018. i 37/19 od 01.07.2019).


Statistika monetarnih finansijskih institucija Ažurirano: 20. 11. 2023. g.