CBCG Finansijski zabavnik


CBCG Finansijski zabavnik je edukativno-zabavni magazin, pokrenut sa ciljem širenja znanja iz oblasti bankarstva i finansija, prvenstveno među djecom i mladima.


Finansijski zabavnik, broj 3 (2023)


Finansijski zabavnik, broj 2 (2023)


Finansijski zabavnik, broj 1 (2022)