Nedjelja štednje


Povodom Svjetskog dana štednje, 31. oktobra, CBCG, u saradnji sa poslovnim bankama u zemlji, organizuje akciju „Nedjelja štednje“. Ova akcija podrazumijeva da se bebama rođenim tokom ove nedjelje poklanja prva štednja.

Tokom ove akcije organizuju se i brojne edukativne aktivnosti koje imaju za cilj širenje finansijske pismenosti i ekonomskih znanja i vještina među djecom i omladinom.


NEDJELJA ŠTEDNJE (2023)