Međunarodni dan muzeja 2016.


Izložba „Novi crnogorski jubilarni novac“


Povodom jubileja deset godina obnove nezavisnosti Crne Gore i Međunarodnog dana muzeja, Muzej novca Centralne banke Crne Gore je u saradnji sa Srednjom likovnom školom „Petar Lubarda“ sa Cetinja, organizovao izložba pod nazivom „Novi crnogorski jubilarni novac“.


Učenici, učesnici nagradnog konkursa za najbolji likovni rad na zadatu temu,  predstavili su četrdeset radova realizovanih raznim tehnikama: slikarskim, grafičkim, digitalnim i vajarskim. Kreativno su povezivali tradicionalne i savremene vrijednosti, a prema već usvojenim standardima u dizajniranju metalnih kovanica novca, na aversu su predstavili znamenite crnogorske ličnosti i savremenike koji su ugradili svoje djelo u istorijsku i kulturnu mapu Crne Gore, dok su na reversu isticali državne simbole, kao i prepoznatljive brendove savremene Crne Gore.


Ovogodišnji dobitnici nagrada su Milan Medić (I nagrada, 300 eura), Lazar Lekić (II nagrada, 200 eura) i Vuk Šćepanović (III nagrada, 100 eura). 


Katalog izložbe „Novi crnogorski jubilarni novac“, april 2016.


„Međunarodni dan muzeja 2016“