Zadržano povjerenje u bankarski sektor i očuvana njegova stabilnost


06/09/2022

Na današnjem sastanku predstavnika Centralne banke Crne Gore i poslovnih banaka konstatovano je da je kreditna aktivnost banaka u tekućoj godini veoma intenzivna, uz očuvanu stabilnost sistema i zadržano povjerenje klijenata.

Za sedam mjeseci ove godine banke su odobrile 826,8 miliona novih kredita, što je za 37% više u odnosu na isti period prošle godine, odnosno za 74% više u odnosu na 2020. i 27% više u odnosu na pretkriznu 2019. Kroz ovako intenzivnu kreditnu aktivnost, banke su dale značajan doprinos oporavku domaće privrede i pružile podršku fizičkim licima u obezbjeđivanju potrebnih finansijskih sredstava. I pored pojačane kreditne aktivnosti, banke su zadržale adekvatnu likvidnu poziciju.


Snažan rast depozita u tekućoj godini, u iznosu od preko 600 miliona eura, potvrđuje povjerenje klijenata u bankarski sektor, kao i u regulatora.


U cilju daljeg snaženja povjerenja i unapređenja odnosa između banaka i njihovih klijenata, a zbog zabilježenog trenda rasta EURIBOR-a, banke će u najkraćem roku pripremiti programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom, koji će potencijalno uključivati i opciju prelaska na kredite sa fiksnom kamatnom stopom. Kroz ove programe, korisnici kredita biće na jasan i nedvosmislen način upozoreni na sve rizike koji proizilaze iz promjenjivosti kamatnih stopa. Prije zaključivanja ugovora o kreditu sa varijabilnom kamatnom stopom, banke će upoznati klijente sa posljedicama eventualnog daljeg rasta EURIBOR-a, pa će oni biti u prilici da procijene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njihovim potrebama i finansijskom stanju.


Na današnjem sastanku je bilo riječi i o intenziviranju saradnje regulatora i banaka na planu adekvatnog odgovora na eventualne bezbjednosne prijetnje u oblasti sajber kriminala, kao i o statusu projekta povezivanja platnih sistema zemalja Zapadnog Balkana preko sistema plaćanja Evropske centralne banke (TIPS sistema).


Izražena je zabrinutost zbog negativnih makroekonomskih trendova koji bi, ukoliko u doglednom periodu ne budu zaustavljeni, mogli da se odraze na stabilnost bankarskog sektora.