Guverner primio delegaciju Ministarstva finansija i ekonomije Italije zaduženu za borbu protiv falsifikovanja eura


09/11/2022

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima, sastao se danas sa predstavnicima Ministarstva finansija i ekonomije Italije, zaduženih za borbu protiv falsifikovanja euro novčanica i kovanica, Đakomom Karbonijem i Gaetanom Matresanom.

Posjeta predstavnika Ministarstva finansija i ekonomije Italije Centralnoj banci Crne Gore i Upravi policije Crne Gore, realizuje se u sklopu programa Evropske komisije Pericles IV, kroz koji su obezbjeđena finansijska sredstva za jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta crnogorskih institucija u borbi protiv falsifikovanja eura.


Na sastanku je zaključeno da Crna Gora, iako je kao atraktivna turistička destinacija podložna uplivu određene količine falsifikovanog novca, nema sistemski problem falsifikovanja eura.


“Crnogorski zakonski okvir u oblasti zaštite eura je u punoj mjeri harmonizovan sa regulativom Evropske Unije, a zaposleni Centralne banke koji se bave zaštitom eura od falsifikovanja, prepoznati su kao vrsni eksperti u ovoj oblasti, koje čak i partnerske centralne banke Eurozone angažuju kao stručnjake i trenere za otkrivanje falsifikovanih euro kovanica”, istakao je guverner Žugić. 


On je dodao da su CBCG i bankarski sektor postigli najveći stepen usklađenosti regulatornog okvira sa najboljim standardima evropskog centralnog bankarstva. 


Eksperti Guardie di finanze su guverneru Žugiću prenijeli iskustva Italije u borbi protiv falsifikovanja, i izrazili zadovoljstvo zbog saradnje koju imaju sa CBCG.


Tokom boravka, italijanski eksperti će održati više sastanaka sa predstavncima CBCG i Uprave policije Crne Gore.