Formirana radna grupa za pripremu Radne verzije Nacrta zakona o kripto imovini


16/11/2022

Danas je održana 61. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke Crne Gore i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – Aleksandar Damjanović, ministar finansija, Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sjednici Savjeta prisustvovao je Vojin Vlahović, direktor Fonda za zaštitu depozita. 


U cilju uređenja oblasti kripto imovine, odnosno obezbjeđivanja regulatornog okvira za obavljanje poslova povezanih sa ovom vrstom imovine, Savjet je danas formirao radnu grupu koja ima zadatak da pripremi Radnu verziju Nacrta zakona o kripto imovini. Radom pomenutog tima koordiniraće Centralna banka Crne Gore, dok su, uz predstavnike ove institucije, članovi radne grupe još i predstavnici Ministarstva finansija, Komisije za tržište kapitala i Agencije za nadzor osiguranja. Za pripremu ovog zakonskog teksta CBCG i Ministarstvo finansija su obezbijedili tehničku pomoć Svjetske banke.


Ministar finansija Aleksandar Damjanović informisao je ostale članove Savjeta o najvažnijim elementima Budžeta za 2023. godinu, ističući da nedostajuća sredstva iznose oko 700 miliona eura. U cilju obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžetskih obaveza u ovoj godini i kreiranja fiskalnih rezervi za narednu godinu, na današnjoj sjednici Savjeta su razmatrane mogućnosti zaduživanja Države na domaćem finansijskom tržištu.