Dogovoren nastavak saradnje sa MMF-om


14/10/2023

U okviru godišnjeg zasijedanja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), delegacija Crne Gore koju predvode guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i ministar finansija Aleksandar Damjanović sastala se sa izvršnim direktorom MMF-a Polom Hilbersom, njegovim zamjenikom Lukom Dreseom i direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom.


Guverner Žugić i ministar Damjanović su tokom sastanaka sa visokim zvaničnicima MMF-a predstavili aktuelnu finansijsku i fiskalnu poziciju Crne Gore.


Guverner Žugić je prezentovao najnovije pokazatelje poslovanja banaka u Crnoj Gori koji potvrđuju da je ovaj sektor stabilan, zdrav i bez značajnijih ranjivosti. Istaknuto je da sa pažnjom treba pratiti potencijalne rizike koji proizilaze iz globalne ekonomske i geopolitičke situacije. S tim u vezi, a polazeći od izvanredne saradnje u prethodnom periodu, dogovorena je podrška MMF-a na planu unapređenja upravljanja rizikom kamatne stope i minimiziranja potencijalnih ranjivosti u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. 


Ministar Damjanović izrazio je zadovoljstvo povodom najnovijih MMF-ovih ekonomskih prognoza rasta, prema kojima je Crna Gora, koja je ostvarila rast od 4,5%, prvorangirana u odnosu na evropske države kada je u pitanju privredni rast za 2023. godinu. Ministar Damjanović kazao je da je Crna Gora obezbijedila finansijsku stabilnost i održivost i za naredni period, istakavši da je namjera da se nastavi u tom pravcu, radeći na poboljšanju životnog standarda jačanjem ekonomije, strateškim planiranjem, racionalnom potrošnjom i neophodnim strukturnim reformama. Tokom otvorenog i konstruktivnog dijaloga, zahvalio je čelnicima MMF-a na dosadašnjem pouzdanom partnerstvu koje imaju sa Crnom Gorom.