Savjet CBCG preporučuje oprez prilikom donošenja odluke o zaduživanju države na domaćem tržištu


20/03/2023

Danas je održana 137. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.


Konstatovano je da je bankarski sektor stabilan i da ga karakterišu dobri pokazatelji poslovanja. U svjetlu najavljene mogućnosti emitovanja državnih obveznica na domaćem tržištu, Savjet je preporučio da se prije donošenja ovakve odluke, pripemi detaljna analiza uticaja na bankarski sistem. Naime, emisija obveznica na domaćem tržištu mogla bi usloviti odliv depozita iz banaka, što bi se odrazilo na njihovu likvidnu poziciju, odnosno raspoloživost sredstava koje banke plasiraju ka stanovništvu i privredi. Imajući u vidu potrebu očuvanja finansijske stabilnosti, pomenute rizike treba pažljivo sagledati i biti oprezan prilikom donošenja odluke o zaduživanju Države na domaćem tržištu, zaključili su članovi Savjeta CBCG.


U cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera za teritoriju Crne Gore, koja proističe iz Zakona o kreditnim institucijama, Savjet je donio Odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal 2023. godine. Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, Odlukom je određeno da stopa kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal 2023. godine bude 0%.


U skladu sa pomenutim zakonom, CBCG ima i obavezu da najmanje jednom godišnje sprovede postupak preispitivanja utvrđivanja „ostalih sistemski važnih kreditnih institucija“ (OSV), kao i stopa bafera koje su one dužne da održavaju. Kao rezultat sprovedenog postupka, donijeta su rješenja kojima je utvrđeno da su kreditne institucije koje su do sada bile utvrđene kao OSV i dalje zadržale ovaj status, pri čemu im se ove godine pridružila još jedna kreditna institucija, sada prvi put utvrđena kao OSV.


U Izvještaju o nadgledanju platnih sistema za 2022. godinu, koji je danas razmatran na Savjetu, konstatovano je da je platni sistem CBCG u prethodnoj godini radio neometano, te da je ostvareno 12,5 miliona transakcija, u vrijednosti od 18,3 milijarde eura, što je 9,9% više u odnosu na 2021. godinu. 


Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za decembar 2022. godine i razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.