Sastanak sa visokim predstavnicima Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti


18/10/2023

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić sastao se sa visokim predstavnicima Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (International Organization of Securities Commissions − IOSCO) Isabel Pastor i Damienom Shanahanom. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Željko Drinčić.

Sagovornici su razgovarali o stanju na crnogorskom finansijskom tržištu i perspektivi njegovog budućeg razvoja. Saglasili su se u ocjeni da je razvijanje savremenog i transparentnog tržišta kapitala u Crnoj Gori preduslov njenog dinamičnijeg ekonomskog napretka. U tom pravcu, Crnoj Gori je dragocjena saradnja sa međunarodnim partnerima poput IOSCO-a, koji okuplja preko 150 članova − nacionalnih regulatornih tijela na tržištima kapitala i postavlja standarde za sektor hartija od vrijednosti.


“U cilju očuvanja finansijske stabilnosti, posebno nam je važna saradnja sa vašom organizacijom na planu primjene međunarodno priznatih standarda regulacije, kao i na polju razmjene informacija na regionalnom i globalnom nivou“, saopštio je guverner.


Gđa Pastor je pohvalila napore CBCG na planu pristupanja Crne Gore SEPA sistemu, odnosno jedinstvenom području plaćanja u eurima.