Sastanak guvernera Žugića sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori


18/11/2021

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori Danijelom Gašparikovom. Na sastanku je razgovarano o načinima na koji bankarski sektor, upotrebom digitalnih tehnologija, može pomoći unapređenju društva, očuvanju životne sredine i borbi sa klimatskim promjenama.

Guverner Žugić je istakao da pandemija COVID-19, ali i klimatske promjene sa kojima se suočavamo na dnevnom nivou negativno utiču na crnogorsku ekonomiju, ponajviše zbog njene velike zavisnosti od uslužnog sektora, te da stoga treba mijenjati model razvoja. CBCG će, kazao je Žugić, dati puni doprinos u implementaciji novih tehnologija u bankarstvu.


“Posebno želimo da damo podršku bankama kroz modernizaciju platnog prometa, prvenstveno kroz uvođenje sistema instant plaćanja. Takođe, Centralna banka će kao svoje prioritete u narednom periodu uvrstiti Ciljeve održivosti životne sredine i društva uz najbolje primjere održivog upravljanja (ESG)“, kazao je guverner Žugić.


Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, smatra da su potrebna značajna usklađivanja globalnog i nacionalnih finansijskih sistema i tokova za dostizanje rezultata predviđenih Ciljevima održivog razvoja (SDG), kao što su smanjenje gasova sa efektom staklene bašte i klimatske promjene. U tom smislu, subjekti koji upravljaju finansijskim transakcijama i finansijski sektor uopšte, igraju veoma važnu ulogu.


„Da bi ostvarila ciljeve, nedavni napredak u oblastima fintecha i digitalnih finansija, predstavljaju šansu da Crna Gora unaprijedi ciljanje i transparentnost javnih i privatnih sredstava finansiranja, imajući u vidu nacionalne prioritete i razvoj fintech politika. Digitalno finansiranje treba iskoristiti kako bi se podržale inovacije, klimatska akcija i ekonomsko osnaživanje žena, mladih i ranjivih grupa“, rekla je Gašparikova.


Naporedo, sa UNDP je ugovorena i saradnja o istraživanju o razlozima za nedovoljno korišćenje finansijskih tehnologija od strane stanovništva sa posebnim osvrtom na ranjive grupe, kao i pomoć u izradi nacionalne fintech strategije, dok će u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja biti izrađen i presjek regulatornih barijera u postojećim zakonskim rješenjima za razvoj fintecha.